Boxing Archive

Sự khác biệt giữa Boxing và MMA là gì?

Quy tắc chiến đấu khác nhau của Boxing và MMA Sự khác biệt lớn nhất giữa hai môn thể thao là những gì được phép và những gì không. Trong quyền anh, bạn chỉ có thể sử dụng

Lịch sử boxing

Boxing – môn võ với những màn đấm đá máu lửa trên võ đài. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đây là một môn võ hiện đại mà không nghĩ rằng thực tế đây là môn

Boxing: các phong cách chiến đấu phụ

Ngoài các phong cách đấm bốc chính được nêu trong bài viết trước, bộ môn võ thuật hiện đại này còn có một vài phong cách đấm bốc phụ khác cũng khá phổ biến. Counterpuncher Counterpuncher sử